Sve slike akvarija, te informacije o istima su nam ustupljene od strane akvarista, te one ne predstavljaju vlasništvo Hortilaba, te su nam dane na korištenje sa dopuštenjima i autorskim pravima. Mi ne garantiramo za točnost informacija koja nam je ustupljena od trećih strana. Sve biljke su vlasništvo akvarista a ne Hortilaba, te one ne znače da pojedine biljke imamo u proizvodnji ili dostupne na stanju.